บริการของเรา

  • ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในราชอาณาจักรไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

  • วีซ่าไทยให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงาน วีซ่าการศึกษา ขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

  • สำหรับต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาโดยถือประเภท วีซ่าท่องเที่ยว,ผ.30,ผ.90 หรือ อื่นๆ ถ้าหากมีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ชาวต่างชาติต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าใดๆก็ตามที่ตนเองถืออยู่เป็นการลงตราวีซ่าประเภท วีซ่าธุรกิจ ( Non-B) Visa

  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

  • การทำธุรกิจในประเทศไทย ต้องมีจัดการด้านเอกสารกับส่วนของราชการ ซึ่งเราจะช่วยคุณลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  • การจัดทำบัญชี ดูแลบัญชี ส่งภาษีต่อกรมสรรพากร เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะละเลยมิได้ เรามีบริการหลายรูปแบบที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลากับการทำบัญชีอีกต่อไป

  • BOI

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร อำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุน

รู้จักวีซ่าไทยเซอร์วิส

visa

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย อาหารอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุน จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมชาวต่างชาติจึงให้ความสนใจประเทศไทยให้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการมาเยือน อย่างไรก็ตามการเข้ามาประเทศไทยไม่ว่าด้วยเหตุผล ท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือการศึกษา การขอวีซ่าและดำเนินการเอกสารต่างๆก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

วีซ่าไทยจึงให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงาน วีซ่าการศึกษา ขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

สำหรับต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย เรายังให้บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดูแลบัญชี จัดการเรื่องภาษี ประกันสังคม และดำเนินการด้านบีโอไอ สำหรับบริษัทที่ต้องการรับการส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย

Sponsored by
Home Icon 1
Home Icon 2
Home Icon 3
Home Icon 4
Home Icon 5
Home Icon 6

Widgetkit Popover Widget

 

การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

 

ขั้นตอนขอใบอนุญาตทำงาน
ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในราชอาณาจักรไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการจะได้มาต้องดำเนินการดังนี้
1. ได้รับวีซ่าธุรกิจเรียบร้อยแล้ว
2. ตรวจสอบเอกสารทั้งของลูกจ้างและนายจ้างให้ครบถ้วนก่อนยื่น
3. รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะมีอายุตามวีซ่าธุรกิจที่ได้ไว้

 

สอบถามเพิ่มเติม